Antigermix AS1 – HLD sucha dezynfekcja głowic

Dezynfekcja fotonowa wysokiego poziomu do sond ultrasonograficznych w tym przezprzełykowych na sali przedoperacyjnej i nie tylko

Zalety urządzenia

Działanie Antigermix

Zapraszamy do kontaktu

Mają Państwo pytania? Chętnie na nie odpowiemy!