Poradnia leczenia bólu

Kompleksowa organizacja i wyposażenie poradni leczenia bólu

Jako specjaliści w rozwiązaniach dedykowanych dla segmentu Point-of-Care posiadający wieloletnie doświadczenie na tym rynku, oferujemy pomoc w kompleksowej organizacji i wyposażeniu poradni leczenia bólu. Realizujemy całość prac kierując się potrzebami klienta w zakresie realizacji usług medycznych związanych z leczeniem bólu. Wykonujemy zadanie w systemie “pod klucz”, odciążając klienta od ryzyka prowadzenia inwestycji bez wsparcia merytorycznego.

Pomoc w dostosowaniu placówki medycznej w tym:

 • Wykonanie projektu instalowanego sprzętu z uwzględnieniem potrzeb i możliwości
  klienta
 • Wykonanie dostosowania obiektu oraz zabudowanie zabezpieczeń technicznych
 • Formalne zatwierdzenie projektu ochrony radiologicznej przez jednostki
  nadzoru państwowego
 • Realizacja projektu budowlanego dostosowania pomieszczeń i zabudowy
  radiologicznych osłon stałych
 • Odbiór techniczny, pomiary oraz uzyskanie zgody Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  dopuszczającej użytkowanie aparatury radiologicznej

Wsparcie w odpowiednim wyposażeniu placówki w tym:

 • Aparat ultrasonograficzny odpowiedni do realizacji procedur medycyny bólu
 • Dedykowany aparat do kriolezji
 • Dedykowany aparat do termolezji
 • Aparat RTG ramię C
 • Odpowiedni stół operacyjny do współpracy z ramieniem C
 • Zoptymalizowane i dostosowane do warunków podani osłony radiologicznej
  oraz indywidualne środki ochrony radiologicznej lekarza i pacjenta
 • Inny sprzęt i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania pracowni leczenia bólu

Dodatkowo świadczymy usługi:

Doradztwa w organizacji finansowania inwestycji dostosowując elastycznie zakres oferty do możliwości i potrzeb klienta (leasing, pożyczka, dzierżawa).

Prowadzimy szkolenia techniczne dla pracowników poradni z obsługi zakupionego sprzętu.

Zapewniamy kompleksową obsługę serwisową gwarancyjną oraz pogwarancyjną

Zapraszamy do kontaktu

Mają Państwo pytania? Chętnie na nie odpowiemy!

Ms medical - wyposażenie poradni leczenia bólu