ULTRASONOGRAFY

ResonaI9

System diagnostyki USG

Resona I9 – aparat ultrasonograficzny klasy premium – stanowi kompletne rozwiązanie do diagnostyki ogólnej. Umożliwia lekarzom zajmowanie się zarówno rutynowymi, jak i złożonymi przypadkami klinicznymi w sposób bardziej skuteczny, spójny i dokładny.

Ultrasonografy / ResonaI9

•••

Indywidualna wycena


Kompleksowe rozwiązania

System Resona I9 oferuje kompleksowe rozwiązania diagnostyczne dla różnych badań ultrasonograficznych. Innowacyjne oprogramowanie oferuje użytkownikowi niezwykłą przejrzystość obrazu, wyjątkowe narzędzia Smart i zwiększoną pewność diagnostyczną.

iConsole — Inteligentny panel sterowania

 • Układ panelu sterowania ze specjalnymi przyciskami „E-ink” został dopasowany do potrzeb osób przeprowadzających badanie
 • Klawisze programowalne mogą dynamicznie zmieniać swoją funkcję oraz etykietę w zależności od rodzaju badania

Panel sterowania z dużym zakresem ruchu

Można go dostosować, tak aby optymalnie wykorzystać przestrzeń Bezproblemowe dostosowanie do różnych rodzajów badań

01

Badanie na stojąco

02

Badanie w przysiadzie

03

Badanie kończyn

04

Badanie przyłóżkowe

Obrazowanie kliniczne

Badania przyłóżkowe bez zasilania sieciowego

 • Do 4 godz. nieprzerwanej pracy
 • Automatyczne wskazanie stanu baterii – po chwyceniu prawego uchwytu
TECNOLOGIE

Nowe możliwości dzięki inteligentnym narzędziom

Innowacyjna Elastografia: HiFR STE

 • Do 10 razy szybsza częstotliwość odświeżania obrazu elastografii STE
 • Bardziej czułe wykrywanie ruchu dla lepszej stabilności i większej dokładności

Diagnostyka zmian ogniskowych za pomocą obrazowania ze środkiem kontrastowym UWN+

 • Wykorzystanie zarówno sygnałów drugiej harmonicznej oraz nieliniowych sygnałów podstawowych
 • Większa czułość w przypadku słabszych sygnałów i dłuższy czas działania środka przy niższym MI

Nowatorskie podejście do hemodynamiki naczyń: V Flow

Kolorowe wektory wskazują szybkość i kierunek przepływu komórek krwi. Dzięki wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu, V Flow zapewnia niezwykle żywą, dokładną i niezależną od kąta nachylenia bramki dopplerowskiej wizualizację złożonych przepływów hemodynamicznych w naczyniach.

Inteligentna i dokładna diagnostyka zmian w piersiach: Smart Breast

Smart Breast zwiększa dokładność i wydajność rutynowego badania USG piersi. Inteligentna analiza oparta na BI-RADS wspiera automatyczne wykrywanie zmian chorobowych, pomiary, opis, analizę i raportowanie. Protokół skanowania ukierunkowany na zmiany chorobowe skutecznie poprawia powtarzalność oraz jakość badania. Badanie jest dokładne oraz zawiera większą ilość ważnych informacji diagnostycznych dzięki możliwości oceny kilku zmian w różnych płaszczyznach.

Inteligentna i standaryzowana ocena guzków tarczycy: Smart Thyroid

Wielopłaszczyznowa analiza TI-RADS umożliwia bardziej kompleksową i dokładną klasyfikację guzków tarczycy. Zautomatyzowany protokół badania zapewnia skuteczniejszą diagnostykę tarczycy.

Łatwa i szybka ocena stłuszczenia wątroby: Smart HRI

 • Automatyczne rozpoznawanie narządów oraz obliczanie współczynnika jasności dla wątroby i kory nerek
 • Bardziej wiarygodne i dokładne dane niż w przypadku tradycyjnej oceny jakościowej

Precyzyjna analiza sztywności ścianek naczynia — R-VQS

R-VQS zapewnia precyzyjną analizę współczynnika sztywności naczyń i prędkości fali tętna. Pomaga we wczesnym rozpoznaniu i zapobieganiu miażdżycy tętnic.

Ocena pracy mięśnia sercowego niezależnie od kąta — TT QA

TT QA śledzi pracę mięśnia sercowego poprzez analizę obrazu 2D oraz zapewnia precyzyjną analizę, niezależną od kąta padania wiązki ultradźwiękowej.

Resona i9

Sondy

Sondy convex:

 • SC6-1s
 • SC8-2s
 • C11-3s
 • C6-2Gs

Sondy liniowe:

 • L14-3Ws
 • L9-3s
 • L20-5s

Sondy phased-array:

 • SP5-1s

Sondy endokawitarne:

 • V11-3Hs

Sondy dwupłaszczyznowe:

 • ELC13-4s

Sondy TEE:

 • P7-3Ts

Sondy ołówkowe:

 • CW2s
 • CW5s
ZONE Sonography® Technology

ZST+ – nieograniczone możliwości obrazowania

Platforma ZST+ to zaawansowane technologiczne narzędzie, które zastępuje tradycyjne formowanie wiązki, przetwarzaniem opartym na danych kanałowych. Dzięki temu przezwycięża ograniczenia związane z kompromisem pomiędzy rozdzielczością przestrzenną, rozdzielczością czasową i jednorodnością tkanki, które występują w tradycyjnych ultrasonografach.

Jesteś zainteresowany?

Zachęcamy do kontaktu z naszym działem obsługi Klienta. Umówimy Cię na bezpłatną demonstrację systemu, lub doradzimy ultrasonograf, który będzie spełniał wszystkie Twoje oczekiwania.

Umów demonstrację aparatu